Słoneczka

sloneczko

Grupa V – dzieci 3-4-letnie – Słoneczka

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA V

13.00 – 13.50  Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy  konstrukcyjne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez  różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod opieką nauczyciela (zabawy ruchowe ze śpiewem, integracyjne). Czynności porządkowe.

13.50 – 14.00 Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu.

14.00 – 14.30 Obiad.

14.30 – 14.45 Czynności higieniczno-sanitarne, mycie zębów.

14.45 – 15.00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne.

15.00 – 16.00 Spacery, wycieczki, zabawy i gry sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, czynności opiekuńcze, samoobsługowe.

16.00 – 16.20 Podwieczorek – poprzedzony czynnościami higieniczno-sanitarnymi.

16.20 – 16.30 Czynności higieniczno-sanitarne.

16.30 – 17.00 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, gry i zabawy wspomagające rozwój, zajęcia korygujące wady postawy, prowadzenie różnych form wypoczynku, działalność plastyczno-manipulacyjna.

17.00 – 17.50 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym – słuchanie literatury dziecięcej, muzyki, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.), zabawy i gry stolikowe, rozwijające umiejętności manualne dzieci – indywidualne lub zespołowe, zajęcia z zastosowaniem komputera, praca wyrównawcza.

17.50 – 18.00 Rozchodzenie się dzieci.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

2013

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień