Muchomorki

muchomor

Nasza grupa I to MUCHOMORKI. Jest nas 25. Mamy wśród nas 4 chłopców 5-letnich, 9 chłopców 4-letnich i 12 dziewczynek 4-letnich. Jesteśmy grupą prawie nową rozpoczynającą edukację przedszkolną po raz pierwszy, tylko 5 dzieci uczęszczało już do przedszkola. Myślimy, że ta 5 dzieci pomoże nam w szybkim zaaklimatyzowaniu się do nowej rodziny przedszkolnej. Będziemy się razem bawić, śpiewać, tańczyć, chodzić na spacery i wycieczki, pomagać sobie nawzajem i oczywiście zawierać nowe przyjaźnie i poznawać się z rówieśnikami z naszej grupy jak również z innych grup. Jesteśmy raczej pewni, że czas spędzany w przedszkolu będzie się nam podobał, choć troszkę się obawiamy jak to będzie. Na chwilę obecną nie znamy się, więc nie wiemy co kto lubi robić, w co się lubi bawić, co go interesuje. Jak się lepiej poznamy to napiszemy za jakiś czas coś więcej o naszej grupie.

Grupa I – dzieci 4-5-letnich – Muchomorki

 1. Adamczyk Klaudia
 2. Bączkowska Katarzyna
 3. Bolewski Piotr
 4. Czajkowska Aleksandra
 5. Grędecki Antoni
 6. Gruca Aleksandra
 7. Imiłkowski Adam
 8. Janicka Paulina
 9. Kapalski Tymek
 10. Kompanowska Lena
 11. Kompanowski Filip
 12. Kwiecińska Kinga
 13. Lewandowski Maciej
 14. Lewandowski Sebastian
 15. Maciejewski Tymek
 16. Mrugała Zuzanna
 17. Niżewska Maja
 18. Olejniczak Maja
 19. Piskorski Witold
 20. Powałka Mateusz
 21. Rybicka Maja
 22. Rybicki Filip
 23. Starosta Dominika
 24. Sypniewski Jakub
 25. Witerski Franciszek

Wychowawca : Elżbieta Chwalisz

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI  4- 5 – letnich

7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8.30 – 8.40 Zabiegi higieniczne, mycie zębów. Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.20 Śniadanie.

9.20 – 9.30 Ćwiczenia poranne.

9.30 – 9.45 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne.

9.45 – 10.00 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

10.00 – 10.30 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową 5-latki.

10.30 – 11.30 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, czynności opiekuńcze, samoobsługowe.

11.30 – 11.40 Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.40 – 12.10 Obiad.

12.10 – 12.20 Zabiegi higieniczne, mycie zębów.

12.20 –14.20 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne. Odpoczynek poobiedni, zajęcia i zabawy relaksacyjne  –  słuchanie muzyki, spotkanie z literaturą dziecięcą, pobyt na placu zabaw. Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań organizowane na terenie przedszkola i poza przedszkolem: przyrodniczo – ekologiczne, ruchowo – taneczne, plastyczne, teatralne.

14.20– 14.30 Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.30– 14.50 Podwieczorek.

14.50– 15.00 Rozchodzenie się dzieci.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

2013

Grudzien

Listopad

Październik

Wrzesień