KALEJDOSKOP 2014

Dnia 25.03.2014r. piętnastoosobowa grupa dzieci z naszego przedszkola, uczęszczająca na zajęcia z kółka muzyczno-tanecznego, odbyła wycieczkę autokarową do Konina wraz ze swymi rodzicami. Celem wycieczki był udział dzieci w XV Wielkopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Kalejdoskop 2014”. Udział rodziców dzieci był niezbędny ze względu na sprawny i bezpieczny przebieg wycieczki, za co bardzo dziękujemy. Organizatorem przeglądu był Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, patronat zaś sprawował Urząd Miejski w Koninie. Uczestnikami były dzieci w wieku przedszkolnym, prezentujące 22 placówki przedszkolne z terenu województwa wielkopolskiego.
Głównym celem imprezy była konfrontacja i ocena dorobku artystycznego przedszkolnych zespołów tanecznych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania kultury tanecznej wśród dzieci, kształcenie twórczego i aktywnego modelu osobowości dziecka oraz gromadzenie i systematyzowanie doświadczeń w zakresie wychowania przez sztukę. Nad prawidłowością przebiegu przeglądu czuwała komisja artystyczna.
Dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały się w tańcu nowoczesnym pt. „Waka, waka”. Udział dzieci w przeglądzie pozwolił im zdobyć nowe doświadczenia. Poprzez kontakt z muzyką, tańcem, barwnymi strojami, wesołymi i zachęcającymi do zawierania kontaktów dialogami konferansjerów dzieci przeżyły niezapomniane chwile. Każde dziecko otrzymało dyplom i nagrodę, a przedszkole wyróżnienie za miłe wrażenie artystyczne, przekazanie radości dziecięcej w tańcu, za widowiskowość, za ciekawy układ choreograficzny i skoczne rytmy.

Opracowanie: Ewa Jeziurska